Διαβούλευση επί του κειμένου εργασίας "Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων στον Νότιο Τομέα Αθηνών"

24/04/2017 - 12:30

Το κείμενο εργασίας για την ισότητα των φύλων στο Νότιο Τομέα Αθηνών και το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης, έχει ως στόχο, να αναδείξει τις αρχικές κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την ισότητα των φύλων στην Περιφερειακή ενότητα Νοτίου τομέα, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαρθρωμένης διαβούλευσης που λαμβάνει χώρα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Η υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου μπορεί να γίνεται:

Mέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ygeiant1@patt.gov.gr

Μέσω fax, στον αριθμό 2132101729

Πληροφορίες/ Υπεύθυνοι: 

κα Μπουραντά Βασιλική

κα Τριανταφύλλου Ειρήνη

Δείτε το κείμενο αλλά και το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης εδώ