Εκδηλώσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στις Περ. Δυτικής Ελλάδας & Δυτικής Μακεδονίας

Η Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει εκδηλώσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στην πόλη της Πάτρας (24/5, Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής, Πάτρα), ενώ την επόμένη (25/5), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην πόλη της Κοζάνης (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας, Κοζάνη).

Στις συζητήσεις συμμετέχουν και παρεμβαίνουν κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς, άλλες συλλογικότητες και πολίτες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής, Πάτρα